Har du frågor?

Kontakta oss

ADRESS

Skogsdungens föräldrakooperativ
Huddunge kyrkväg 3
744 92 Huddungeby

Kontakta oss

info@skogsdungen.se

0224-96 130
072-94 38 746

Marita Prenler, ordfÖrande

ordforande@skogsdungen.se
073-65 12 665

Josefine Nordström, förskolechef

josefine@skogsdungen.se